Select Language:

Important Acts

Notification Publish Date
समुपदेशनाद्वारे बदल्यांबाबतचे धोरण, शासकीय सेवकांच्या नियतकालीक बदल्या- २०२२. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा गट ब संवर्गातील बदल्या. 2/03/2022
Circular of Seniority Office Superintendent as on 24-02-2022 24/02/2022
Final STAFF Seniority List and on date 01-01-2022 14/02/2022
ग़ट क व ग़ट ड सरकारी कर्मचारी विनंती बदली -एप्रिल मे २०२२ परिपत्रक 02/02/2022
HBA- इच्छा पत्र - Desk 16 Circular 28/01/2022
Temporary Seniority LIST for the Post " Librarian and Programmer 20/01/2022
DTE's Class III/IV Employees Temporary Seniority List Circulars 18/01/2022
Online classes upto 15.2.2022 11/01/2022
MOTOR CAR / MOTOR CYCLE / COMPUTER ADVANCE OFFICE ORDER 03/01/2022
शै वर्ष 2021-22 मधील हिवाळी सुटटी बाबत. 24/12/2021
शै व 2022-23 करीताच्या विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबत 17/11/2021
Corrigendum for Notification :: Implementation of NSP Schemes for A.Y. 2021-22 03/11/2021
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2021-22 करिता विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची शेवटची संधी म्हणून मुदतवाढ परिपत्रक 01/11/2021
Implementation of NSP Schemes for A.Y. 2021-22 29/10/2021
Students Transfer UG Program Date Extended upto 18th Oct, 2021 12/10/2021
Students Transfer UG Program Date Extended upto 11th Oct, 2021 04/10/2021
Students Transfer UG Program Date Extended upto 30th September, 2021 22/09/2021
घर बांधणीसाठी व तयार घर खरेदीसाठी अग्रीम मिळणेबाबत... 22/09/2021
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये शासकीय , अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या / दुसऱ्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम बदल / संस्था बदल करणेबाबत...... 20/09/2021
Notification regarding inviting applications for foreign scholarship 2021 -dt 21/09/2021 20/09/2021
मोटारकार-2021 / मोटारसायकल-2021 /संगणक-2021 अग्रीम मिळणेबाबत 07/09/2021
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 07/09/2021
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून शासनाने 1. औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माण शास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणेसाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत..... 2. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, तुकडी पुर्ण करणे, अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे, संस्थेच्या पत्त्यात बदल करणे, नवीन संस्था सुरुकरणे इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यतादेण्याबाबत... 02/09/2021
Regional class III request transfer dt.30-08-2021 02/09/2021
Student Transfer Circular_2021 27/08/2021
शै व 21-22 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या एकाच व्यवस्थापनाखाली संस्था विलीन करणे , नवीन संस्था सुरु करणे , राज्यातील विद्यामान विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी , व्यवस्थापनशास्त्र , एमसीए अभ्यासक्रमाचा पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ तसेच प्रादेशिक भाषेतील नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 26/08/2021
Programmer Transfer Office Order 09/08/2021
Steno HG Transfer Order 09/08/2021
Class IV Transfer Order 09/08/2021
Circular of Approval of Pharmacy Course_2021 04/08/2021
Eligibility Criteria (NATA Compulsory)for admission to B.Arch Degree Course 2021-22 02/08/2021
घरबांधणी अग्रीम मिळण्याकरिता इच्छापत्र सादर करण्याबाबत.... 12/07/2021
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील उन्हाळी सुट्टी बाबत.... 23/06/2021
दिनांक ६ जून हा दिवस "शिवस्वराज्य दिन" साजरा करण्याबाबत .... 05/06/2021
मान्यता नसलेल्या विद्यापीठ/अनधिकृत संस्थांमधील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका (Diploma, UG Degree, PG Degree, PG Diploma ) या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश न घेणेबाबत. 18/05/2021
प्रवेशासंबंधी महत्वाची सूचना - शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक कागपत्रे 11/05/2021
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबतची जाहिर सूचना 22/03/2021
Housing Loan Advance Order Desk 16 22/03/2021
Motor Vehicle Advance Order desk 16 22/03/2021
Computer Advance Order desk 16 22/03/2021
Scooter / Moter cycle Advance Order desk 16 22/03/2021
Circular for Class II B grade POST - Technical Education Maharashtra State(Transfer) 02/03/2021
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती सादर करणे, प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया 17/02/2021
Transfer Circular desk 12 Dt. 02-02-2021 02/02/2021
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना 21/01/2021
Artificial Intelligence Day Celebration - One day Training 19/01/2021
शै.वर्ष 2021-22 करीताच्या औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत.. 11/01/2021
Circular regarding Badli Dhoran Maharashtra Engineering & Administrative Service Group B 12/02/2020
Approval Process Notification for A.Y. 2020-21 for UG-PG & Diploma Courses Under Technical Education 11/02/2020
Extension for submission of Admissions details and Processing Fees for the Academic Year 2019-20 date is further extended from 21/12/2019 21/12/2019
Office order for IP-8. 19/12/2018
Permission to B.pharmacy institute to use Spirit / Alcohol in LAB. 31/01/2018
Correspondence with Regional office /DTE Institute should mention Dte Code along with Letter. 31/01/2018
Representative from DTE in Selection Procedure of Institute for Teaching Faculty. 31/01/2018
As per AICTE Norms - Regional Division Representative appointment ( Expert Technician/Industrialist/ Teaching Expert) on Panel of Institute. 31/01/2018
Circular PLA guidelines from Desk14 09/01/2018
Corrigendum for Advance Office Order No. 170 & 171 (desk16) 01/01/2018
DTE Under Staff HBA Order Dt. 28/12/2017 28/12/2017
Circular Seat Acceptance Fee 2018-19 (Bank Details of Candidates) 28/12/2017
Circular regarding Conduct of A,B.C,D Category wise File listing for desk. 22/12/2017
Circular regarding provide Exam Hall facility to MPSC Examinations from Institutes under DTE 21/12/2017
Circular regarding Conduct of the Legal Affairs of the Govt. 1984 07/12/2017
Statement of Refund to Institutes against Seat Acceptance Fees ( Report No. 1 A.Y. 2018-19) All Institutes 23/11/2017
Statement of Refund to Institutes against Seat Acceptance Fees ( Report No. 2 A.Y. 2018-19) DSE Institutes 23/11/2017
Circular of MHT-CET for students 2018-2019 08/08/2017
Procedure to be adopted by Institutions for Admissions to various professional technical Courses 2018-19 (04.08.2017) 04/08/2017
Cancellation of Admission due to non submission of Caste Validity Certificate (19 July 2017) 19/07/2017
Desk 9 - Plan Grant Order No.1 05/07/2017
Circular regarding Maharashtra Digi-dhan Awareness Programme Implementation 31/03/2017
Information of RTI Officer in Directorate 29/11/2016
Circular regarding accept Fees as per Shikshan Shulka Samiti Maharashtra State 08/09/2016
Circular regarding counselling amount not getting to candidates 26/10/2015